Salgs & leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for samhandel med IT-Setup & Development

1 Anvendelse: IT-Setup & Development standard salgs- og leveringsbetingelser anvendes ved alt salg fra IT-Setup & Development, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt parterne imellem. Alle samhandelsaftaler udfærdiges på dansk. Ved bestilling anses køberen for at have læst og accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser.

2 Priser: Priserne er angivet i danske kroner (DKK), eksl. moms, med mindre andet er oplyst. Sælger kan frit ændre priserne som følge af ændringer i leverandørpris, toldsats, afgifter og valutakurser m.v. Sådanne ændringer kan dog ikke foretages efter at bestillingen er bekræftet af IT-Setup & Development. Alle specifikationer er vejledende. Billedmateriale kan afvige. For seneste specifikationer henvises til producenten. Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv. Alle priser er angivet inkl. moms, ekskl. emballage, ekskl. fragt og leveringsomkostninger, ab sælgers plads. Der tages forbehold for trykfejl i prislister og tilbud, samt på websider.

3 Betaling: Betaling netto kontant ved afhentning/levering, med mindre andet er aftalt.

4 Bestilling og afhentning: For varer der bestilles til afhentning ved IT-Setup & Development, kontaktes køberen når varerne er klar til afhentning.

5 Leveringsomkostninger: Ved afhentning er der ingen leveringsomkostning.

6 leveringstid: Leveringstiden for bestillinger via IT-Setup & Development er normalt 2-7 hverdage, afhængig af lagersituationen hos leverandører. Forsinket levering udover 30 dage fra bestillingsdatoen, giver kunden ret til at annullere bestillingen.

7 Reklamation/Service: Hvis intet andet er oplyst, yder IT-Setup & Development som udgangspunkt to års reklamationsret, til private kunder. Reklamation skal ske indenfor rimelig tid, efter man har opdaget manglen. Reklamation indenfor 2 måneder efter man har opdaget manglen, anses for rettidig. Dette forudsætter fremlæggelse af kopi af faktura ved krav om reklamationsret mv.
IT-Setup & Development forbeholder sig retten til at udbedre fejl/mangler på eget værksted, eventuelt sende erstatningsvare efter nærmere aftale. Ønskes garantiservice udført hos kunden faktureres ligeledes kørsel efter statens gældende takster.
Reklamationsretten bortfalder såfremt: – Der er foretaget indgreb i varen uden IT-Setup & Development samtykke – Fejl skyldes software-opsætning på produktet – Betalingsbetingelserne ikke overholdes – Varen er beskadiget som følge af ukyndig behandling eller andre eksterne forhold som f.eks. brand, indbrud/tyveri, vand- og væskeskade, transport m.v. – Varen er skadet ved forsendelsen eller fejl, som direkte kan henledes på fejlemballering af varen ved returforsendelse. – Genopsætninger, genmontering, geninstallation af software og tilretning af dette, dækkes ikke af garantien.
Bemærk at der altid bør tages komplet BACKUP af data og software inden indlevering til reparation, da reparation og/eller genopretning udføres uden forbehold for datatab!

8 Reklamation ved salg til virksomheder: Ved salg til momsregistrerede virksomheder skal kunden ved modtagelse af varen undersøge denne og skriftligt reklamere eventuelle fejl og mangler uden ugrundet ophold, dog senest 8 dage fra varens modtagelse. Reklamation af fejl og mangler som først opdages efter montering og prøvekørsel af varen, skal ske straks fejlen/manglen konstateres. Ved salg til momsregistrerede virksomheder er der et års reklamationsret.

9 Returret og annullering – websalg: Dette afsnit gælder for alle bestillinger der er angivet af privatkunder gennem IT-Setup & Development shop.
Privatkunder (dvs. forbrugeren), der har bestilt varer gennem webshoppen, har 14 dages returret efter modtagelse af varen, jvf. gældende lovgivning. Hvis bestillingen leveres over flere gange, gælder de 14 dage fra modtagelsen af de respektive delleverancer.
Har køber endnu ikke modtaget leverancer af nogen dele af bestillingen, kan bestillingen ligeledes annulleres uden beregning. Fortrydelse af køb kan ligeledes ske ved at nægte modtagelse af forsendelsen ved levering.
Ved returnering forudsættes, at forsendelsen returneres i væsentlig samme stand og i samme antal. Ved ønske om returnering af dele af en internetbestilling, skal IT-Setup & Development kontaktes før varen returneres. Vi anmoder om at varen returneres i original emballage, da det giver den bedste beskyttelse af varerne under transporten. Varerne bør være forsvarligt indpakket i den originale emballage, inkl. indpakning i originale skum-, styrén- og/eller papirindlæg.
Sælger forbeholder sig ret til, at fratrække et forholdsmæssigt beløb i købesummen: – Hvis varen er beskadiget, så den ikke kan videresælges igen uden reparation – Hvis der er mangler ved manualer, betjeningsvejledning, kabler, medfølgende cd-rom og disketter.
Alle former for software-programmer og pakker, spil og film (uanset medie) kan kun returneres i ubrudt emballage. Alle former for software der på den ene eller anden måde er endelig registreret, ibrugtaget, kan ikke returneres.
Varer, der er specialfremstillede, kan ikke returneres.
Køber betaler alle omkostninger i forbindelse med returnering af bestillingen. Returforsendelsen skal være mærket, så både køber og bestillingen kan identificeres. Beløbet refunderes ved check indenfor 8 dage. Varer sendt tilbage til IT-Setup & Development på opkrævning, vil blive nægtet modtaget.
Er du usikker på om du kan afprøve varen uden at miste din returret, så ring eller skriv til os. Det er muligt enten at aflevere varen på IT-Setup & Development adresse eller sende varen til os. Kopi af faktura bør følge returvaren.

 9.1. Returret og annullering – afhentningssalg (butikssalg): Der er ingen returret på varer, der er bestilt og solgt direkte i vores butik.

 

9.2. Returret og annullering – virksomhed til virksomhed: Der er ingen returret ved denne handelsform. Der ydes ikke fortrydelsesret til momsregistrerede virksomheder.

10 Ansvar: Ved salg til momsregistrerede virksomheder, fraskriver sælger sig ansvaret for forsinket levering.

11 Myndig: Ved bestilling enten via websalg, butikssalg, afhentning eller blot ønske om et tilbud bekræfter man, at man er fyldt 18 år og myndig.

12 Ejendomsret: Såfremt der gives henstand med betalingen, sker dette i henhold til kreditaftaleloven.

13 Kundeoplysninger: Modtagne kundeoplysninger anvendes kun for ekspedition af Deres bestilling. Modtagne kundeoplysninger videresælges ikke til tredjepart, eller anvendes for markedsføring uden forudgående aftale.

14 Timepriser: Timepriser er ekskl. moms og materialer og er angivet på en separat prisliste.

15 Procedurer ved bestilling af specialfremstillede og tilpassede varer: Ved bestilling af speciel fremstillede og tilpassede varer i vores webbutik, gives der ingen returret. Du skal bekræfte din accept af dette, ved at tilbagesende din bestillingsbekræftelsesmail på bestillingen, med følgende tekst placeret i starten af emailen: “Det bekræftes hermed, at undertegnede accepterer bortfald af returret på nedennævnte bestilling af speciel fremstillet og tilpasset varer”, samt dato og dit navn. Vi begynder ikke produktion af din bestilling, før vi har modtaget denne bekræftelse.

Denne skrivelse annullerer alle tidligere salgs- og leveringsbetingelser fra IT-Setup & Development.

Januar 2012, oktober 2016, august 2019

Comments are closed.